Biblioteca virtual


Aquí tobareu enllaços interesssants per cercar informació per fer els vostres treballs, estudiar i trobar llibres, revistes i documents interessants en línia.
Les adreces virtuals d'alguns fons importants que podeu consultar per Internet són aquests:

Portal wiki de totes les matèries
http://www.wikillerato.org/Portada.html


Biblioteca Digital Mundial: 
http://www.wdl.org/es/

Europeana, portal que dona accés a milions de llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu i documents d'arxiu digitalitzats per tot Europa:
http://www.europeana.eu/portal/

Projecte Gutenberg, recull de llibres electrònics lliures, obras de referència i clàssics de la literatura: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


Dipòsit digital de Documents de la Universitat de Girona:
http://dugi.udg.edu/
http://www.udg.edu/biblioteca/Inici/tabid/10327/language/ca-ES/Default.aspx

Dipòsit digital de Documents de la UAB (Universitat Autònoma)
http://ddd.uab.cat/?ln=ca

Biblioteca digital de la Universitat de Barcelona:
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/

Biblioteca digital de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya):

http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html

Biblioteca digital de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya):
http://bibliotecnica.upc.edu/

Biblioteca Nacional de España:
http://www.bne.es/ca/Catalogos/BibliotecaDigital/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/

TED (de l'anglès  Technology, Entertainment, Design)  és una organització sense ànim de lucre que pretén fer conèixer les idees que valen la pena i escampar-les arreu del món.
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/translate/languages/ca
Llibres en imatges

Loading...