Pla d'impuls de la lectura

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura impulsat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Més informació sobre la normativa, actuacions i objectius al web del Departament d'Ensenyament. Podeu llegir el document del Pla d'impuls de la Lectura clicant aquí.

Cap comentari: